Hvordan får man tak i Flocath Quick?

Flocath Quick er godkjent under blåreseptordningen, og distribueres av de fleste store bandasjister og grossister av hjelpemidler innen urologi. Etterhvert vil vi også ha distribusjon i de fleste apoteker. Pr. i dag distribueres vi hos samtlige apotek i Boots-kjeden, med sine 150 apotek Norge rundt.

Homecare – en av bandasjistene som fører Flocath Quick – finner du ved å følgen denne lenken.

Vil du vite mer om hvor du kan få tak i Flocath Quick, kan du også forhøre deg hos fastlege eller helsepersonell.

Ved bestilling hos bandasjist eller apotek kan du benytte bestillingsnumrene under.
Husk å oppgi både ref. nr. og størrelse.

REF. Størrelse Lengde Stk.
85 12 41 Ch. 8-20 40 cm 30
85 12 21 Ch. 8-20 20 cm 30

Prøvepakke

Ønsker du å få tilsendt et prøvepakke? Fyll ut dette skjemaet, så vil du motta en prøvepakke i posten.


Flocath Quick produseres av Teleflex og distribueres av adCARE i Norge. Kontakt adCARE her om du har spørsmål. Telefon: +47 67 53 33 44