Hvem kan bruke Flocath Quick?

Tilpasset pasientenes hverdag

Mange pasientgrupper er av ulike årsaker avhengige av kateterbruk. Ulike funksjonhemminger, lammelser eller sykdomsbilder gjør enten at urinveisfunksjonen ikke fungerer
som den skal, eller at pasienten på ulike måter er ute av stand til
å tømme urinblæra. Flocath Quick er skapt med tanke på pasientene, og de behov de møter i hverdagen.

Større fleksibilitet

Flocath Quick representerer en nyvinning for disse pasient-gruppene ved å gjøre intermitterende kateterisering enda enklere. En Flocath Quick-forpakning er liten og lett, og kan bæres med overalt. Beskyttelseskapppen og saltvannsoppløsningen gjør dessuten at terskelen for å ta kateteret i bruk er lavere, siden hygienen ivaretaes ved at risikoen for bakterieoverføring er minimal. En kateterslange av mykere og mer fleksibel kvalitet bidrar også til mer behagelig kateterisering. Dette resulterer gjerne i en mer fleksibel hverdag, større mobilitet og til syvende og sist forbedret livskvalitet.

Dette er noen av pasientgruppene som kan ha nytte av Flocath Quick:

• Ryggmargsskadde

• Multippel Sklerose-pasienter

• Ryggmargsbrokk-pasienter

• Pasienter med ulike urinveissykdommer


Flocath Quick produseres av Teleflex og distribueres av adCARE i Norge. Kontakt adCARE her om du har spørsmål. Telefon: +47 67 53 33 44